องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก