b
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 


 
นายธวัช สิงหเดช
นายก อบต.ท่าโพธิ์
 


 
นายเฉลิมชัย บัวทอง
รองนายก อบต.ท่าโพธิ์
 


 
นายฐิตินันท์ โพธิสุววรณ
รองนายก อบต.ท่าโพธิ์
 


 
นางกุลริศา คุปตะนาวิน
เลขานุการนายก อบต.ท่าโพธิ์