หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจุ้ยถึงบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจุ้ยถึงบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานติดตั้งโคมไฟ LED ๑๒๐ วัตต์ บริเวณวัดแจ่มสุวรรณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน PR1 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนประมาณประกอบการจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจุ้ยถึงบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ราย นายวสันต์ ศักดิ์กุนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการคนงานช่วยงานสำนักปลัด จำนวน 1 ราย นางสาวรัตติกาล บุญยรัตน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางถวิล เพ็งนุ่ม ถึงคลอง C๒๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพเยาว์ สายหยุด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวปกแข็ง ปกสี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) - สายหน้าวัดยางเอน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) - สายหน้าวัดยางเอน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานคนสวน จำนวน 1 ราย นายวสันต์ สักดิ์กุนา ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกชั้น 3 และทาสีห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10