หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำแรงดันสูงของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 82-3004 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง PR๑ ฝั้งซ้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายจรัญ รักษาคม ถึงบึงจาน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณูโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายรวม สิงหเดช หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนางเฉลียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธฺ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายรุ่ง นุชโอภาส หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กจ - ๙๕๑๙ พล. เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐-๕๗-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-62-0092,416-59-0078,416-63-103,416-59-0067 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 477-55-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรทำเนียบชื่อ ตำแหน่งนายก อบต. ท่าโพธิ์ และประธานสภา อบต.ท่าโพธิ์ วันเข้ารับตำแหน่งและวันสิ้นสุดการเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหร่เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ห้องอาคารอเนประสงค์ชั้น ๑ และชั้น ๒ อบต.ท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่สาธารณะเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางชู น้อยใจดี หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างหอพักพัชรวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าโพธิ์ อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาผู้ใหญ่สละ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กจ - ๙๙๑๙ พล. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐-๕๗-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตบดิน เลขครุภัณฑ์ ๐๘๘-๖๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตฆ ๓๒๗๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างหอพักพัชรวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าโพธิ์ อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างหอพักพัชรวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าโพธิ์ อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างหอพักพัชรวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าโพธิ์ อำเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10