หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเดชา กันจู ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แห่งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำแข็งชนะศึก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2566 ]เช่าที่ดิน (พื้นที่ติดกับอบต.แห่งเก่า) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล 47 - 004 สายเลียบคลอง C23 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านแขก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บน 7320 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายรังสรรค์ สุวรรณศรี ถึงซอย พิษณุโลก - กำแพงดิน 34 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่า หญ้า ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5426 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหัวคุยดอ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายภิรมย์ น้อยทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0065 และ 416-62-0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายพิษณุโลก - กำแพงดิน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหลังวัดแจ่มสุวรรณ (บ้านผู้ใหญ่เก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านยางเอน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0054 และ ศพด.บ้านคลองหนองเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0952 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวคุยดอ - เขตตำบลท่าทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล รักษาคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล รักษาคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนุชา รอสวัสดิ์ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมนาม สิริโภคชัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการ คนงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมงคล รักษาคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10