หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายหวล ผลสันต์ ถึงคลอง C20 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง C19 ฝั่งซ้าย (ต่อจากโครงการเดิม ด้านตะวันตก) หมู่ที่ 11 บ้านในไร่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง C19 ฝั่งตะวันออก ด้านซ้ายมือ หมู่ที่ 11 บ้านในไร่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน PR1 ฝั่งซ้าย ถึงสะพานคู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางหลวง 117 ถึงบ้านนายวีระชัย หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงสี (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายทางเข้าวัดสะกัดน้ำมัน ถึงหน้าวัดสะกัดน้ำมัน (ริมแม่น้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยโสภาในจากบ้านนางพยอมถึงบ้านนางกลม หมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน 4 โรงเรียนและศพด. 5 ศูนย์ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาย้ายประตูและเครื่องปรับอากาศห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาย้ายประตูและเครื่องปรับอากาศห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาย้ายประตูและเครื่องปรับอากาศห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ท่อผ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. สายตอนบนหนองขาม ถึงเขตตำบลบึงพระ และตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ก.ย. 2564 ]ขุดลอกคลองและวัชพืชภายในตำบล (คลองหนองเหล็ก ช่วงปากไหล่) หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ก.ย. 2564 ]ขุดลอกคลองและวัชพืชภายในตำบล (คลองหนองเหล็ก ช่วงหนองจอก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวกระทิง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายหวล ผลสันต์ ถึงคลอง C20 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพธิ์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กองคลัง กว-6587 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0008 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องบันทึกระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์โครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10