หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อโล่รางวัล ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองเกษตร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับใช้ศึกษาดูงาน ตามโครงการฯ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมคนขับ ตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับใช้ศึกษาดูงาน ตามโครงการฯ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 31 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง C23 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักขยายผิวจราจรและท่อข้ามถนนตั้งแต่ทางหลวงสาย 117ฯ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายพิษณุโลก-กำแพงดิน จากเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ท่าทอง ถึงซอย 6 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายบุญยัง,สายบ้านนางประจวบฯ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานลำไดตาเพชร ถึงทางแยก C23-5 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านนายประเทืองฯ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดแจ่มสุวรรณฯหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธนูฯ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากถนนสายประตู 4-5 รูปตัวยูถึงประตู 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณวัดและโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผวจราจรและวางท่อข้ามคลอง C๒๓-๕ ถึงบ้านนายพเยาว์ พึ่งชา หมู่ที่ ๙ [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผวจราจรและวางท่อข้ามคลอง C๒๓-๕ ถึงบ้านนายพเยาว์ พึ่งชา หมู่ที่ ๙ [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม [ 29 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากถนนสายประตู 4-5 รูปตัวยูถึงประตู 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากถนนสายประตู 4-5 รูปตัวยูถึงประตู 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10