หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องประบอากาศแบบฝั่งฝ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภํณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๖, ๔๑๖-๖๔-๐๑๑๓, ๔๗๙-๖๒-๐๐๗๗ และ ๔๗๙-๖๔-๐๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล 47 - 004 สายเลียบคลอง C23 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านแขก ตำบลท่าโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5426 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7207 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3634 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]จ้างออกแบบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5426 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิก หมยเลขทะเบียน ตฆ -3272 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขนท 134 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 009-54-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ของราชการ (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-54-008,055-54-009 และ 055-54-010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำคูโบต้า) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-54-006 และ 055-54-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 32 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หอพักดีสบาย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชอง 16 ช่อง และ ตู้เหล็กบานเลื่อน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]งานจ้างออกแบบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย C23-5 ไปสุดถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อซื้อน้ำดื่มเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งเดินสายไฟระย้าและประกอบโคมพร้อมติดตั้งตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมลอยเรือสำเภาตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10