หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จากถนนสาย 117- แยกคลองหนองเหล็ก (ประตู 3 ) และขุดลอกวัชพืชและสิ่งกรีดขวางทางน้ำ คลอง C 20 ฝั่งขวา (หน้าศูนย์ FUSO) รวมระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็ค/ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง-แขวน จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0016,420-53-0017,420-63-0075,420-63-0076 และ 420-63-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ (ต่อจากโครงการเดิม) - สายหน้าวัดยางเอน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3634 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารบริเวณหน้าต่างประตูกระจกพร้อมป้ายสติกเกอร์ห้องผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจกบังหน้ารถยนต์ส่วนกลาง กมายเลขทะเบียน กม 2383 พล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถกู้ภัย ทะเบียน กย-8206 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7207 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7207 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิก รถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ 3272 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ณ อาคารสำนักงาน อบต.ท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมฝ้าห้องสำนักปลัดและห้องน้ำ ชั้น 2 อบต.ท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 3 อบต.ท่าโพธิ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10