หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจุ้ยถึงบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงระบบทำความเย็นรถกู้ภัย(ระบบแอร์ห้องผู้ป่วย) รถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กย-8206 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมระบบรถบรรทุก ทะเบียน 80-9387 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 055-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์พืชสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2566 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 11 ส.ค. 2566 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 11 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]จ้างรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมคนขับเพื่อถากหญ้าและไถปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ฝั่งศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)สำหรับรถยนต์สำนักงานเลขทะเบียน กจ-9519 พล. เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-57-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังดักไขมัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7937 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋า) ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 32 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งโคมไฟ LED ๑๕๐ วัตต์ ซอยคลองชลประทาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพย์สำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ได้แก่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมใบไม้แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10