หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หอพักดีสบาย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย C23-5 ไปสุดถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย C23-5 ไปสุดถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามตั้งวาง หรือจำหน่ายสินค้าบนทางเดินเท้า ขนาด ๑๔๕ x๖๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามตั้ง หรือวางสินค้าบนทางเท้า จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กจ-9519 พิษรุโลก หมายเลขครุภัณพ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กจ-9519 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 479-61-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน กค 6805 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์(ก.ค.-ต.ค.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือน ก.ค.-ต.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 80-9387 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]จ้างเปลี่ยนโคมไฟรายทางสาธารณะเป็นหลอด LED หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]จ้างเปลี่ยนโคมไฟรายทางสาธารณะเป็นหลอด LED หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าโพธิ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาปูน (คอล.) สูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งโคมไฟ LED ๑๒๐ วัตต์ ซอยเคียงมอ ๑,๒ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]เช่าที่ดิน(พื้นที่ติด อบต.แห่งเก่า) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมากำจัดปลวกระบบเหยื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10