หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานปากไหล่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระหว่างทางหลวงหมายเลข 117 ถึงทางหลวงหมายเลข 1065 จากถนน 117 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านนายประเทืองฯ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักขยายผิวจราจรและท่อข้ามถนนตั้งแต่ทางหลวงสาย 117ฯ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายบุญยัง,สายบ้านนางประจวบฯ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง C23 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายพิษณุโลก-กำแพงดิน จากเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ท่าทอง ถึงซอย 6 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายพิษณุโลก-กำแพงดิน จากเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ท่าทอง ถึงซอย 6 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายบุญยัง,สายบ้านนางประจวบฯ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักขยายผิวจราจรและท่อข้ามถนนตั้งแต่ทางหลวงสาย 117ฯ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง C23 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานลำไดตาเพชร ถึงทางแยก C23-5 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านนายประเทืองฯ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวัดแจ่มสุวรรณฯหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณวัดและโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องส่วางระบบ LED ประตู 4-5 ถนนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร [ 25 ต.ค. 2562 ]ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระหว่างทางหลวงหมายเลข 117 ถึงทางหลวงหมายเลข 1065 จากถนน 117 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ฯ [ 25 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างท่อลอด(บล็อคคอนเวิร์ส)คลองหนองเหล็กช่วงปากไหล่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ฯ [ 25 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องส่วางระบบ LED ประตู 4-5 ถนนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร [ 25 ต.ค. 2562 ]ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระหว่างทางหลวงหมายเลข 117 ถึงทางหลวงหมายเลข 1065 จากถนน 117 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ฯ [ 25 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างท่อลอด(บล็อคคอนเวิร์ส)คลองหนองเหล็กช่วงปากไหล่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ฯ [ 25 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากถนนสายประตู 4-5 รูปตัวยูถึงประตู 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังจากที่นางทองสุข จอนเอม ถึงนานายประกิต โล่ประเสริฐ หมู่ที่ 8 [ 11 ต.ค. 2562 ]ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังจากที่นางทองสุข จอนเอม ถึงนานายประกิต โล่ประเสริฐ หมู่ที่ 8 [ 11 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงที่ 2(เทอม1) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 ศูนย์ [ 27 ก.ย. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงที่ 1(เทอม1) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 ศูนย์ [ 27 ก.ย. 2562 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ซี 19 จากคอสะพานข้ามคลองซี 19 หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างหน่วยซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ [ 6 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 7320 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 002-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]

<< หน้าแรก...     28      29      30      31     (32)  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10