หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน ที่ พล 0037.3/ ว 2735 ลว. 7 พ.ค. 53 [ 11 พ.ค. 2553 ]    อ่าน 1078 
 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ พล. จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค 51 - ก.พ 53 ที่ พล0037.5/ว142 ลว .29 เม.ย 53 [ 29 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1466 
 
สถจ.พล.ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 2553 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท. นส.ที่ พล 0037.5/ว139 ลว. 26 เม.ย. 53 [ 28 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1003 
 
สำรวจตำแหน่งผู้บริหารว่าง ที่ พล 0037.2.1/ 07 ลว. 26 เม.ย 2553  [ 26 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1474 
 
เชิญประชุมสัมมนา โครงการประกวด อปท.ดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากขยะปี 2553 [ 23 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1089 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 2553 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท. ที่ พล 0037.5/ว130 ลว. 9 เม.ย 53 [ 12 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1227 
 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 53 ที่ พล 0037.3/ ว 2128 ลว. 7 เม.ย. 53 [ 7 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 883 
 
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 53 ที่ พล0037.3/ว 1935 ลว. 30 มี.ค. 53 [ 5 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1262 
 
สถจ.พล ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 [ 5 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1150 
 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ พล 0037.3/ว 2068 ลว 2 เม.ย.53 [ 2 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 3092 
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 5 92 ลว 24 มี.ค.53 [ 26 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 2045 
 
สถจ.พล.ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. ที่พล 0037.5/ว113  [ 25 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1288 
 
เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนยายมารับราชการ ณ จ.พิษณุโลก ที่พล 0037.3/111 ลว. 24 มี.ค. 53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 975 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท ที่ พล 0037.3/ว 1779 ลว 23 มี.ค.53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1168 
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือแร่ จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2553 ที่ พล 0037.5/ ว108 [ 22 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 2218 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 1/2553 ที่ พล 0037.5/ ว 96 [ 22 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1637 
 
ให้ผู้เข้ารับการอบรบโครงการข้าราชการบรรจุใหม่ฯ วันที่ 24-26 มี.ค. 53 แต่งเครื่องแบบสีกากีในพิธีเปิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว006 ลว. 17 มี.ค. 53 [ 18 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1163 
 
มท.ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ที่ พล 0037.1/ ว 224 [ 18 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1094 
 
เลื่อนกำหนดการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0037.2/ว 101 ลว. 11 มี.ค. 2553 [ 15 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1583 
 
เลื่อนกำหนดการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.2/ว 99 ลว. 11 มี.ค. 2553 [ 15 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1118 
 
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 407
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10