หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\\\\\"อำเภอสะอาด\\\\\\\" ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5474 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น sis ccis ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 4576 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
 
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว14764 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 125 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5471 ลว 3 ก.ย.62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
รายงานความเสียหายและสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน \"โพดุล\" วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว05 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว5457 ลว 2 ก.ย. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 456 
 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5444 ลว 2 ก.ย. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 125 
 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5443 ลว 2 ก.ย. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5452 ลว 2 ก.ย. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขันเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด่วนที่สุด พล 00023.3/ว 660 ลว 30 ส.ค. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 661 ลว 30 ส.ค. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5406 ลว 30 ส.ค.62 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5387 ลว 30 ส.ค. 62 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 150 
 
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5362 ลว 28 ส.ค. 62 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
เชิญคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้าประชุมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว653 ลว 28 ส.ค. 62 [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
หารือการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ พล 0023.2/ว5341 ลว 27 ส.ค. 62 [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 220 
 
การจัดสรร งปม.ซ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4  [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ที่ พล 0023.3/ว 5300 ลว 26 ส.ค. 62 [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5330 ลว 27 ส.ค. 62 [ 27 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การจัดสรรการจัดเก็บรายได้ ของ สนง. สรรพสามิต เดือน ก.ค. 62 ที่ พล 0023.5/ว646  [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 222 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 407
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10