หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 


 
นายคุณาธิป มาดหมาย
ประธานสภา อบต.ท่าโพธิ์
 


 
นายจตุรวิทย์ มีประกอบ
รองประธานสภา อบต.ท่าโพธิ์


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
เลขานุการสภา อบต.ท่าโพธิ์
 
 


ร.ต.สินชัย สิงหเดช
สมาชิก อบต.ม.1


นายสุทิน โพธิ์ทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นางยี ลีส้มซ่า
สมาชิก อบต.หมู่ 2สมาชิก อบต.หมู่ 2


นายราเชนทร์ มีเมตตา
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นายสุรศักดิ์ แดงแสงทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 3


นางสาวชลอม โตพันปี
สมาชิก อบต.หมู่ 4สมาชิก อบต.หมู่ 4


ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 5


นายสุทธิพงษ์ ฉิมมั่น
สมาชิก อบต.หมู่ 5


ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 6


นายธีรโชติ มิตรบ้านยาง
สมาชิก อบต.หมู่ 6