หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์      สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2566
1.2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์        สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์สมัยสามัญ สมัยที่ 1      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด จำนวน             2 รายการ  
5.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา จำนวน         1 รายการ
5.3 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ จำนวน          1 รายการ
5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566
5.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการก่อสรสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย c23 เชื่อมต่อ c23-5 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
5.6 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองช่าง กรณีตั้งจ่ายเป็น         รายการใหม่ จำนวน 3 รายการ
5.7 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 กองช่าง จำนวน 1 รายการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องการรื้อถอนศูนย์สาธารณภัยและหน่วยบริการประชาชน ตำบลท่าโพธิ์
    
     ทั้งนี้ในการประชุมได้เชิญคณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ นำโดยนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญัตติการประชุม

---------------------------------
งานกิจการสภา อบต.ท่าโพธิ์
สำนักปลัด อบต.
----------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 14.50 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10