หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
การประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ( 9 ก.พ. 2567)  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2567       เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2567
1.2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2567


ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566  


ระเบียบวาระที่ 3    กระทู้ถาม
     - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จแล้ว
     - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 การพิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  กองสาธารณสุขฯ  (เอกสารหมายเลข 2)
5.2 การพิจารณาอนุมติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเบิกเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองคลัง) (เอกสารหมายเลข 3)
5.3 การพิจารณาอนุมติ ยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานลำไดตาเพชร ไปโรงเรียนคลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 9        (เอกสารหมายเลข 4)
5.4 การพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขฯ (เอกสารหมายเลข 5)
5.5 การพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนัก งาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด (เอกสารหมายเลข 6)
5.6 การพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด(งานป้องกันฯ) (เอกสารหมายเลข 7)
5.7 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ  กองช่าง (เอกสารหมายเลข 8)
5.8  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

     ทั้งนี้ในการประชุมได้เชิญคณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ นำโดยนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญัตติการประชุม

---------------------------------
งานกิจการสภา อบต.ท่าโพธิ์
สำนักปลัด อบต.
---------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2567 เวลา 14.54 น. โดย คุณ เจริญ ธงชัย

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/26

ลำดับภาพที่ 2/26

ลำดับภาพที่ 3/26

ลำดับภาพที่ 4/26

ลำดับภาพที่ 5/26

ลำดับภาพที่ 6/26

ลำดับภาพที่ 7/26

ลำดับภาพที่ 8/26

ลำดับภาพที่ 9/26

ลำดับภาพที่ 10/26

ลำดับภาพที่ 11/26

ลำดับภาพที่ 12/26

ลำดับภาพที่ 13/26

ลำดับภาพที่ 14/26

ลำดับภาพที่ 15/26

ลำดับภาพที่ 16/26

ลำดับภาพที่ 17/26

ลำดับภาพที่ 18/26

ลำดับภาพที่ 19/26

ลำดับภาพที่ 20/26

ลำดับภาพที่ 21/26

ลำดับภาพที่ 22/26

ลำดับภาพที่ 23/26

ลำดับภาพที่ 24/26

ลำดับภาพที่ 25/26

ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10