หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ร่วมกับ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลท่าโพธิ์ จัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

 

<