หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 

 
พ่นยาฆ่าเชื้อ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงเรียนในเขตต.ท่าโพธิ์ทั้ง 4 แห่ง  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงเรียนในเขตต.ท่าโพธิ์ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึ