หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 

 
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับสถานศึกษา  
 

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกายให้กับหน่วยงานหรือชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัด สำหรับใช้ในการสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเบาเทาผลกระทบสถานณการณ์โรค