หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
ภาพกิจการโครงการ อำเภอพบท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมมะตาด ฟ้าไทยฟาร์ม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ นำโดยนายกธวัช สิงหเดช  นางสาวชนิดา สืบสายอ่อน ปลัด อบต.  เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ โครงการ อำเภอพบท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมมะตาด ฟ้าไทยฟาร์ม  โดยมีทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับและบริการ ท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ท้องถิ่นจังหวัด และ ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะผู้บริหาร นายก อปท. และ ปลัด อปท. ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อร่วมพบปะหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อปท.ในพื้นที่

📣📣ดังนี้...
      👉นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมตามโครงการ &ldquo;อำเภอ พบท้องถิ่น&rdquo; ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
      🔻โดยมีท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุม
   ✅วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ บูรณาการทำงานร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และนำเสนอแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ภาพรวมของอำเภอเมืองพิษณุโลก
    🔷โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
✅ 1. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายงาน งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
✅2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✅3. ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย VIRTUAI RUN
✅4. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
✅5. เทศบาลตำบลท่าทอง ได้รับคัดเลือก เป็น อปท. ต้นแบบ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
✅6. จังหวัดพิษณุโลก : ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน &ldquo;จังหวัดสะอาด&rdquo; ระดับประเทศ ประจำปี 2565
✅7. การบริการจัดการขยะ การรายงานถังขยะอินทรีย์ (รายครัวเรือน)  

---------------------------------------------------------
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
---------------------------------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 15.38 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/43

ลำดับภาพที่ 2/43

ลำดับภาพที่ 3/43

ลำดับภาพที่ 4/43

ลำดับภาพที่ 5/43

ลำดับภาพที่ 6/43

ลำดับภาพที่ 7/43

ลำดับภาพที่ 8/43

ลำดับภาพที่ 9/43

ลำดับภาพที่ 10/43

ลำดับภาพที่ 11/43

ลำดับภาพที่ 12/43

ลำดับภาพที่ 13/43

ลำดับภาพที่ 14/43

ลำดับภาพที่ 15/43

ลำดับภาพที่ 16/43

ลำดับภาพที่ 17/43

ลำดับภาพที่ 18/43

ลำดับภาพที่ 19/43

ลำดับภาพที่ 20/43

ลำดับภาพที่ 21/43

ลำดับภาพที่ 22/43

ลำดับภาพที่ 23/43

ลำดับภาพที่ 24/43

ลำดับภาพที่ 25/43

ลำดับภาพที่ 26/43

ลำดับภาพที่ 27/43

ลำดับภาพที่ 28/43

ลำดับภาพที่ 29/43

ลำดับภาพที่ 30/43

ลำดับภาพที่ 31/43

ลำดับภาพที่ 32/43

ลำดับภาพที่ 33/43

ลำดับภาพที่ 34/43

ลำดับภาพที่ 35/43

ลำดับภาพที่ 36/43

ลำดับภาพที่ 37/43

ลำดับภาพที่ 38/43

ลำดับภาพที่ 39/43

ลำดับภาพที่ 40/43

ลำดับภาพที่ 41/43

ลำดับภาพที่ 42/43

ลำดับภาพที่ 43/43
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10