หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 

 
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567  
<<
>>
X
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 67
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม - กันยายน 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่า
บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม สำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
   ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ?
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้
อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

** ในกรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา **
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ ต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่ย้ายเข้าโดยเร็ว หลังจากได้ทำการย้ายทะเบียนบ้าน  เพื่อเริ่มรับเงินที่แห่งใหม่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการ ผู้สูงอายุจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2565 เวลา 16.14 น. โดย คุณ อนัญญา เกิดทิม

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10