หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์  
 

การศึกษาที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็นให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง ดู อ่านและเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติโดยตรง เรียนรู้วัฒนธรรม สังคม และค่านิยมตะวันตกจากครูต่างชาติ ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 80 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Teacher Mr.Driss จากประเทศโมรอคโค เป็นวิทยากรในการอบรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ ระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566

โดยจัดพิธีเปิดโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจตุรวิทย์ มีประกอบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธานในพิธี

ชมรูปภาพทั้งหมด --https://www.facebook.com/media/set/?vanity=thapho.go.th&set=a.8261925937212222

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 12.33 น. โดย คุณ ทวีพงษ์ ทุมชะ

ผู้เข้าชม 276 ท่าน

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10