หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
10 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ ที่่ 10 มีนาคม 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  และ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ นำโดยนายก อบต.    
นายธวัช สิงหเดช  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ  ตลอดจนคณะกรรมการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566   ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อบต.ท่าโพธิ์  (หลังใหม่) ประกอบด้วย

1) ประเด็นในการประชุม การมีส่วนร่วม
เรื่อง พิจารณาโดรงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งสามารถ รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนรวม ในที่ประชุม
ในที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับโดรงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่โดรงการที่จะ
ดำเนินการนั้นยังไม่มีอยในแผนพัฒนาฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาก่อนที่จะดำเนินการ

3) ผลจากการมีส่วนรวมในที่ประชุม
ประชาชนในตำบลที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในด้านโรงสร้างพื้นฐาน
ละการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มแผนพัฒนาฯ

4) การนำผลการมีส่วนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  ได้นำผลการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 และข้อเสนอแนะ เข้าวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ และนำไปเป็นกรอบสำหรับจัดทำงบประมาณ
ต่อไป


-----------------------------------
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.
------------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 13.51 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10