หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566  
 

วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามช่วง จำพรรษาจะอยู่ในระหว่างฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในสมัยพุทธกาลการที่พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะ ไม่ไปค้างแรมที่อื่น เพื่อไม่ต้องไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวนาให้เสียหาย ทำให้มี  โอกาสศึกษาหาความรู้ในพระธรรมวินัย มีโอกาสเจริญศีล สมาธิ ปัญญาและมีโอกาสเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ด้วย

สำหรับประชาชนทั่วไป เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา จะเป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส ในทุก ๆ วันสำคัญทาง ศาสนา หลายคนมักอยากที่จะทำแต่สิ่ง   ดี ๆ ด้วยการไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้จิตใจได้สดชื่นแจ่มใส นั่นถือเป็นความเชื่อที่ทำกันมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณ แต่ปัจจุบันการทำสิ่งดี ๆ ไม่ใช่เพียงแค่นั้น   การลด ละ เลิกเหล้า ในวันสำคัญอย่างเข้าพรรษา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำความดีได้เช่นกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2566  โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา  และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันรักษาศีล ชำระร่างกาย และจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุข  ในช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้สืบทอดต่อไป
๓.  เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเข้าพรรษา ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

โดยจัดกิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 4 วัด ได้แก่
- วัดแจ่มสุวรรณ
- วัดคุ้งวารี
- วัดยางเอน
- วัดสะกัดน้ำมัน

จัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์และผู้ปกครองนักเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 10.51 น. โดย คุณ ทวีพงษ์ ทุมชะ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10