หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เจอ แจก จบ
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านทุจรติคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

     วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ  กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก และนายดิศรณ์  ด้วงฟู เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธาน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  
    วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี รณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ส่งผลให้ภาพลักษณ์การปฏิบัติงานขององค์กรมีความโปร่ง่ใสสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 14.40 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10