หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
การประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยนายขจร ทิมคล้าย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และได้กำหนดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (เมื่อวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2566) เพื่อพิจารณา ญัตติต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
      สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2566
1.2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  
      สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566
1.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2565
      (เอกสารหมายเลข 1)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 2)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  
5.2 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ  
5.3 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบกันเงิน) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ    
5.4 เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบจัดทำระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ    
5.5 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-
   ทั้งนี้ในการประชุมได้เชิญคณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ นำโดยนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญัตติการประชุม

---------------------------------
งานกิจการสภา อบต.ท่าโพธิ์
สำนักปลัด อบต.
----------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2566 เวลา 10.50 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/25

ลำดับภาพที่ 2/25

ลำดับภาพที่ 3/25

ลำดับภาพที่ 4/25

ลำดับภาพที่ 5/25

ลำดับภาพที่ 6/25

ลำดับภาพที่ 7/25

ลำดับภาพที่ 8/25

ลำดับภาพที่ 9/25

ลำดับภาพที่ 10/25

ลำดับภาพที่ 11/25

ลำดับภาพที่ 12/25

ลำดับภาพที่ 13/25

ลำดับภาพที่ 14/25

ลำดับภาพที่ 15/25

ลำดับภาพที่ 16/25

ลำดับภาพที่ 17/25

ลำดับภาพที่ 18/25

ลำดับภาพที่ 19/25

ลำดับภาพที่ 20/25

ลำดับภาพที่ 21/25

ลำดับภาพที่ 22/25

ลำดับภาพที่ 23/25

ลำดับภาพที่ 24/25

ลำดับภาพที่ 25/25
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10