หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (28 ส.ค. 2566)  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสืออำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ พล0023.7/5586 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง อนุญาตขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
1.2 ประกาศอำเภอเมืองพิษณุโลก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2566
1.3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจำปี  2566

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
4.1 คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
4.2 คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 23 สิงหาคม 2566
4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 และวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง จำนวน 2 รายการ
5.2 เรื่องการพิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์เป็นเทศบาลเมืองท่าโพธิ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องการปรับปรุงผังบริเวณการติดตั้งโคมไฟ กองช่าง จำนวน 2 โครงการ

     ทั้งนี้ในการประชุมได้เชิญคณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ นำโดยนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญัตติการประชุม

---------------------------------
งานกิจการสภา อบต.ท่าโพธิ์
สำนักปลัด อบต.
----------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 15.13 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/52

ลำดับภาพที่ 2/52

ลำดับภาพที่ 3/52

ลำดับภาพที่ 4/52

ลำดับภาพที่ 5/52

ลำดับภาพที่ 6/52

ลำดับภาพที่ 7/52

ลำดับภาพที่ 8/52

ลำดับภาพที่ 9/52

ลำดับภาพที่ 10/52

ลำดับภาพที่ 11/52

ลำดับภาพที่ 12/52

ลำดับภาพที่ 13/52

ลำดับภาพที่ 14/52

ลำดับภาพที่ 15/52

ลำดับภาพที่ 16/52

ลำดับภาพที่ 17/52

ลำดับภาพที่ 18/52

ลำดับภาพที่ 19/52

ลำดับภาพที่ 20/52

ลำดับภาพที่ 21/52

ลำดับภาพที่ 22/52

ลำดับภาพที่ 23/52

ลำดับภาพที่ 24/52

ลำดับภาพที่ 25/52

ลำดับภาพที่ 26/52

ลำดับภาพที่ 27/52

ลำดับภาพที่ 28/52

ลำดับภาพที่ 29/52

ลำดับภาพที่ 30/52

ลำดับภาพที่ 31/52

ลำดับภาพที่ 32/52

ลำดับภาพที่ 33/52

ลำดับภาพที่ 34/52

ลำดับภาพที่ 35/52

ลำดับภาพที่ 36/52

ลำดับภาพที่ 37/52

ลำดับภาพที่ 38/52

ลำดับภาพที่ 39/52

ลำดับภาพที่ 40/52

ลำดับภาพที่ 41/52

ลำดับภาพที่ 42/52

ลำดับภาพที่ 43/52

ลำดับภาพที่ 44/52

ลำดับภาพที่ 45/52

ลำดับภาพที่ 46/52

ลำดับภาพที่ 47/52

ลำดับภาพที่ 48/52

ลำดับภาพที่ 49/52

ลำดับภาพที่ 50/52

ลำดับภาพที่ 51/52

ลำดับภาพที่ 52/52
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10