หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
โครงการเยี่ยมบ้านโดยชมรมจิตอาสา  
 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๖2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตามที่คณะกรรมการหลักประสุขภาพกำหนด เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ ที่จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง  ทาง รพ.สต. ท่าโพธิ์ จึงขอเสนอโครงการ  เพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันและโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับเยี่ยมบ้าน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาช่วง 1 ตุลาคม  2562  จนถึงวันที่  30  กันยายน  2563 สถานที่ บ้านผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันและโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับเยี่ยมบ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าโพธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ทวีพงษ์ ทุมชะ

ผู้เข้าชม 320 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10