หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจกจ่ายอาหารและการให้การช่วยเหลือประชาชน ในช่วยสถานการณ์โควิค 2019   24 เม.ย. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริหารประชาชน รองรับสถานการณ์โควิค 2019  24 เม.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจข้อมูลร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  21 เม.ย. 2563 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   มีข่าวดีมาบอก ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 20-22 เม.ย.2563 นี้ จ.พิษณุโลก จะจัดบริการช่วย ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ทั้งที่ตกค้างลงระบบไม่ได้และที่ต้องการอุธรณ์ ได้ที่ องค์การส่วนตำบลท่าโพธิ์ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป.  20 เม.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบัตรผ่านออนไลน์ บัตรอนุญาตผ่านด่านภายในจังหวัดพิษณุโลก (บัตรสีชมพู)  17 เม.ย. 2563 1694
ข่าวประชาสัมพันธ์   แถลงกาารณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา(2019)  7 เม.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  7 เม.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  1 เม.ย. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก เปิด-ปิด เป็นเวลาค่ะ   28 มี.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม  28 มี.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร  27 มี.ค. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  23 มี.ค. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุดสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัสลาสต์ในตัวหรับการให้แสงสว่างทั่วไปฯ  17 มี.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   5 ก.พ. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  25 ธ.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  13 ก.ย. 2562 731
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  6 ก.ย. 2562 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ก.ย. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือขนย้ายยางรถยนต์และจัดการขยะบริเวณ หรือร้านค้า ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   4 ก.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ  4 ก.ค. 2562 179
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7207 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3634 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2562 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีหมอกควัน  3 ก.ค. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 4 เดือน สิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2562 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2562 32
   1     (2)     3      4      5   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10