หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   6 ก.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562    4 ก.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ   4 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   13 ก.ย. 2562 703
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือขนย้ายยางรถยนต์และจัดการขยะบริเวณ หรือร้านค้า ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    4 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    1 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    28 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   27 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม   27 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562   24 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ    20 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   19 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   19 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล   6 มิ.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล   6 มิ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (สำหรับผู้มาติดต่อราชการ)    10 พ.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการขอรับบริการ-ตาม พ.ร.บ.คู่มือประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562   7 ก.พ. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562    1 ก.พ. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   30 ม.ค. 2562 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง   30 ม.ค. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   26 พ.ย. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560   26 พ.ย. 2561 114
  (1)     2   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10