หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   1 ก.ค. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562   1 ก.ค. 2562 11
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561   1 ก.ค. 2562 14
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   1 ก.ค. 2562 9
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561   1 ก.ค. 2562 6
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561   24 มิ.ย. 2562 17
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561   24 มิ.ย. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561   24 มิ.ย. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561   24 มิ.ย. 2562 13
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561   24 มิ.ย. 2562 9
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561   24 มิ.ย. 2562 14
สขร.      24 มิ.ย. 2562 9
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561   24 มิ.ย. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561   24 มิ.ย. 2562 11
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561   24 มิ.ย. 2562 5
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560   24 มิ.ย. 2562 10
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560   24 มิ.ย. 2562 8
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560   24 มิ.ย. 2562 14
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561    21 มี.ค. 2562 67
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561    21 มี.ค. 2562 69
  (1)     2