หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ล้อม   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๙๒ /๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง   23 ก.ย. 2565 73
ข่าวกิจกรรม ทต.เนินมะปราง   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3RS   29 ก.ค. 2565 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ชมพู   กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลชมพู   29 มิ.ย. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองแท้   โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โรคที่เกิจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค)   29 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกเทียม   องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เข้าตรวจการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   29 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกเทียม   องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เข้าตรวจการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    29 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่ล้อม   ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล โดยกรมทรัพยากรน้ำฯ   29 มิ.ย. 2565 9
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำเมืองใหม่   กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนสายบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 15   29 มิ.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๙,๓๒๐ ถุง (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)   29 มิ.ย. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มิ.ย. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการจิตอาสาและกิจกรรม Big Cleaning Day    29 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมฯ   29 มิ.ย. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อภาค   การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   29 มิ.ย. 2565 2
กิจการสภา อบต.บ้านป่า   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)    29 มิ.ย. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมพัฒนา   รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565   29 มิ.ย. 2565 1
VDO วีดิทัศน์ ทต.บ้านคลอง   ประชุมเรื่องการมีส่วนร่วมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมจากขยะพลาสติกฯ   29 มิ.ย. 2565 0
VDO วีดิทัศน์ ทต.บ้านคลอง   ทต.บ้านคลอง ร่วมโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน   29 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สมอแข   ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปจะจำปีภาษี 2565(ตามหนังสือด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พศ2565   29 มิ.ย. 2565 2
VDO วีดิทัศน์ ทต.บ้านคลอง   โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ   29 มิ.ย. 2565 2
VDO วีดิทัศน์ ทต.บ้านคลอง   เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร   29 มิ.ย. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,335
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10