หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต้อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)