หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 28 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)