หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 335  
 
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 151  
 
ประมาลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561-2563 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
บัญชีแสดงการจัดคนสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ในส่วนราชการ [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยนช์ตอบแทนอื่นๆ [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
บัญชีรายละเอียดแยบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแผนอัตรากำลัง [ 28 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)