หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยพิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ [ 13 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 19 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 4/2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ 3/๒๕๖๗ [ 29 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 7 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
เรื่อง การใช้ และการควบคุมความเร็วรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 2 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 3/2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 151  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นถนนปลอดถังขยะ และมาตรการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณถนนปลอดถังขยะ [ 27 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 24 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 94  
 
แจ้งเข้าตรวจสถานประกอบกิจการและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ครั้งที่ 2 [ 9 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร [ 25 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอสำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ [ 17 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศคำสั่งมอบอำนาจรองนายก ปลัด + หน.ส่วนราชการ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง ( 9 ต.ค. 66) [ 9 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 6 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศคำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. [ 2 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การยื่นขอรับใบอนุญาต/การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 124  
 
(1)    2    3    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10