หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
ประกาศ
 


 
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ออกตามความหมายในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ที่ให้อำนาจในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบังคับตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2545 เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในเขตรับผิดชอบ   ให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในพื้นที่ตั้งกิจการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ตุลาคม 2566 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบกิจการและ   มีความประสงค์จะประกอบกิจการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังเอกสารแนบมาพร้อมประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2566 เวลา 16.05 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ ทองแท้

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10