หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
 

ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ขอรับคำปรึกษาด้านอาชีพ เช่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์


ขั้นตอนการขอใบอนุญาต


งานด้านดูแลสุขภาพอานามัยประชาชน


แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย


แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร

 
  (1)     2