หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
     

ตัวอย่างและแบบฟอร์มการเขียนคำร้องต่างๆ
  

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข1)
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย
  

การขออนุญาตประกอบกิจการ
  

ขอรับคำปรึกษาด้านอาชีพ เช่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  

การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและแบบฟอร์ม
  

งานด้านดูแลสุขภาพอานามัยประชาชน
  

แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
  

แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร
  

แบบคำร้องขอถังขยะ
  

แบบตรวจสถานที่กิจการอันตราย
  

แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  

แผนผังขั้นตอนการารับร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของประชาชน
  

คู่มือประชาชน
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
(1)    2    3    4    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10