หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำ การเกษตร
ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
         
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลท่าโพธิ์ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตตำบลท่าโพธิ์ ดังนี้

วัด จำนวน 4 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
         
การศึกษา

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
     
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหนองเหล็ก
 
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวน
 
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน
 
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้งวารี
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ขยายโอกาสโรงเรียนวัดยางเอน
 
 
โรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน
 
ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 
         
การสาธารณสุขในตำบล/ชุมชน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าโพธิ์
    จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน จำนวน 11 แห่ง
คลินิกรักษาสัตว์ ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 7 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 11 แห่ง
 
คลินิกทำฟัน (จัดฟัน) จำนวน 7 แห่ง          
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         
ความปลอดภัยในตำบล/ชุมชน

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก
 
         
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประเพณีและงานประจำปี ได้แก่

ลอยเรือสำเภาของคนไทยเชื้อสายจีน (หมู่ที่ 1)

งานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ (1-11)

ประเพณีวันสงกรานต์

งานวัดประจำปี (วัดยางเอน, วัดสกัดน้ำมัน, วัดคุ้งวารี, วัดแจ่มสุวรรณ)
 
       
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กลุ่มผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

กลุ่มลูกประคบ/ น้ำยาล้างจาน
    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

กลุ่มทำน้ำพริก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5

กลุ่มดินประยุกต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-050
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10