หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำ การเกษตร
ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
         
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลท่าโพธิ์ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตตำบลท่าโพธิ์ ดังนี้

วัด จำนวน 4 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
         
การศึกษา

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
     
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหนองเหล็ก
 
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน
 
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า
 
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้งวารี
         
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ขยายโอกาสโรงเรียนวัดยางเอน
 
 
โรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน
 
ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 
         
การสาธารณสุขในตำบล/ชุมชน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าโพธิ์
    จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน จำนวน 11 แห่ง
คลินิกรักษาสัตว์ ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 7 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 11 แห่ง
 
คลินิกทำฟัน (จัดฟัน) จำนวน 7 แห่ง          
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         
ความปลอดภัยในตำบล/ชุมชน

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก
 
         
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประเพณีและงานประจำปี ได้แก่

ลอยเรือสำเภาของคนไทยเชื้อสายจีน (หมู่ที่ 1)

งานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ (1-11)

ประเพณีวันสงกรานต์

งานวัดประจำปี (วัดยางเอน, วัดสกัดน้ำมัน, วัดคุ้งวารี, วัดแจ่มสุวรรณ)
 
       
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กลุ่มผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

กลุ่มลูกประคบ/ น้ำยาล้างจาน
    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

กลุ่มทำน้ำพริก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5

กลุ่มดินประยุกต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10