หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์
โทร : 081-4747300
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-6802589


นางภัทรภร สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-1280841


นายเจษฎากร โทจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-8817301


นางกุลิสรา จักรพัชรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-2195445


นางพฤษภา สิงห์ธนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 083-9510294


นายสมภพ ขวัญเงิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2109691


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร