หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางภัทรภร สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกุลิสรา จักรพัชรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายสนธยา จิตต์รำพึง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร