หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวคนึง เพ็งเมืองนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางทวี นาคเจือทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายประเสริฐ กาฝาก
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวบุญทิพย์ เกตุปาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุจินันท์ รื่นชดกุลนิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพรปวีณ์ สีสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุจรี รุ่งมิตร
คนงาน


นางฐิติภัค พูลเกษร
คนงาน


นายพนม พรามนาค
พนักงานขับรถยนต์


นางวนิดา อินสอาด
แม่บ้าน


นายชิน ยังท่าโพธิ์
นักการภารโรง
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10