หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
สำนักปลัด
 


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวสุดารัตน์ แก้วคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวพิมพ์ชลิตา พีระพันธ์ุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางทวี นาคเจือทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายศิรเมธังกร แสนชัย
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวบุญทิพย์ เกตุปาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุจินันท์ รื่นชดกุลนิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพรปวีณ์ สีสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนุจรี รุ่งมิตร
คนงาน


นางฐิติภัค พูลเกษร
คนงาน


นายพนม พรามนาค
พนักงานขับรถยนต์


นางวนิดา อินสอาด
แม่บ้าน


นายชิน ยังท่าโพธิ์
นักการภารโรง
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-050
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10