หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
   
ตำบลท่าโพธิ์มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้า รายทางสาธารณะหลายจุดในตำบล
 
         
โทรศัพท์
ตำบลท่าโพธิ์มีระบบการสื่อสารและ โทรคมนาคมที่มีบริการในพื้นที่ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ทุกหมู่บ้านและมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่งมีเครือข่ายสัญญาณ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 5 แห่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร
  จำนวน 4 แห่ง

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
         
ประปาในตำบล

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง

ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
         
การบริการ

ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม/หอพัก จำนวน 850 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 5 แห่ง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 9 แห่ง

ปั๊มแก๊ส จำนวน 3 แห่ง