หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
   
ตำบลท่าโพธิ์มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้า รายทางสาธารณะหลายจุดในตำบล
 
         
โทรศัพท์
ตำบลท่าโพธิ์มีระบบการสื่อสารและ โทรคมนาคมที่มีบริการในพื้นที่ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ทุกหมู่บ้านและมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่งมีเครือข่ายสัญญาณ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 5 แห่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร
  จำนวน 4 แห่ง

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
         
ประปาในตำบล

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง

ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
         
การบริการ

ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม/หอพัก จำนวน 850 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 5 แห่ง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 9 แห่ง

ปั๊มแก๊ส จำนวน 3 แห่ง

โรงบรรจุแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 แห่ง
ข้อมูลจากกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โรงสีชุมชน (หมู่ 4,7,8,10) จำนวน 4 แห่ง

โรงสีเอกชน (หมู่ 2,7,10,11) จำนวน 4 แห่ง

คลังสินค้า จำนวน 4 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มกิจกรรม/กลุ่มอาชีพ

กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มธนาคารขยะ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 กลุ่ม

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มข้าวโยน จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มดินประยุกต์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผลิตนำแข็งอนามัย จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพน้ำยาล้างจาน จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มทำลูกประคบ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพสมุนไพรใกล้ตัว จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มทำน้ำพริก หมู่ 5 จำนวน 1 กลุ่ม
กองทุนในหมู่บ้าน

กองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะเพื่อการผลิต จำนวน 11 กลุ่ม

กลุ่มฌาปนกิจ จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนกลุ่มออมทรัพย์วันละบาท จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนกิจการประปา จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนสวัสดิ์การตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1 กลุ่ม

สถาบันการเงินชุมชนตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10