หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
   
ตำบลท่าโพธิ์มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้า รายทางสาธารณะหลายจุดในตำบล
 
         
โทรศัพท์
ตำบลท่าโพธิ์มีระบบการสื่อสารและ โทรคมนาคมที่มีบริการในพื้นที่ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ทุกหมู่บ้านและมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่งมีเครือข่ายสัญญาณ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 5 แห่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.นเรศวร
  จำนวน 4 แห่ง

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
         
ประปาในตำบล

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง

ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
         
การบริการ

ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม/หอพัก จำนวน 850 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 5 แห่ง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 9 แห่ง

ปั๊มแก๊ส จำนวน 3 แห่ง

โรงบรรจุแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 แห่ง
ข้อมูลจากกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โรงสีชุมชน (หมู่ 4,7,8,10) จำนวน 4 แห่ง

โรงสีเอกชน (หมู่ 2,7,10,11) จำนวน 4 แห่ง

คลังสินค้า จำนวน 4 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มกิจกรรม/กลุ่มอาชีพ

กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มธนาคารขยะ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 กลุ่ม

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มข้าวโยน จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มดินประยุกต์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผลิตนำแข็งอนามัย จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพน้ำยาล้างจาน จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มทำลูกประคบ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพสมุนไพรใกล้ตัว จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มทำน้ำพริก หมู่ 5 จำนวน 1 กลุ่ม
กองทุนในหมู่บ้าน

กองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะเพื่อการผลิต จำนวน 11 กลุ่ม

กลุ่มฌาปนกิจ จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนกลุ่มออมทรัพย์วันละบาท จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 กลุ่ม

กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนกิจการประปา จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนสวัสดิ์การตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1 กลุ่ม

สถาบันการเงินชุมชนตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-050
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10